Användaravtal

Senast ändrat: 7 augusti, 2023

Arbetssökande.nu är en plattform skapad för att koppla samman arbetsgivare och arbetssökande och förbättra kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarknad. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för alla att använda våra tjänster, för att fler människor ska hitta rätt arbetsgivare och att arbetsgivare ska hitta rätt medarbetare. Vi är övertygande om att våra tjänster stärker och skapar en bättre kompetensförsörjningskedja i Sverige.

Vårt användaravtal kan sammanfattas såhär: vi vill vara en trygg och bra plattform för både arbetssökande och arbetsgivare. Vi jobbar endast utifrån att vara en krångelfri arbetsförmedling och hoppas våra användarvillkor ses som komplement till vanligt sunt förnuft. Vid oegentligheter vidtar vi nödvändiga åtgärder och vi och du ska följa svensk lagstiftning.

Introduktion

Kontrakt

Du godkänner genom att du besöker, går in på, registrerar dig på, eller använder våra tjänster (beskrivs nedan) vårt juridiskt bindande avtal mellan oss och dig (även om du använder våra Tjänster å ett företags vägnar). Med oss menas Arbetssökande.nu och tillhörande tjänster och produkter som ägs och/eller förvaltas av Almas Arbetsförmedling AB (organisationsnummer 559388-0916). Om du inte godkänner detta avtal, ska du INTE registrera dig (eller liknande) och inte gå in på eller använda några av våra Tjänster och produkter. Om du vill säga upp detta kontrakt kan du göra det när som helst genom att radera ditt konto och/eller sluta besöka eller använda våra Tjänster.

När du registrerar dig och går med i någon av Arbetssökande.nu tjänster blir du en Medlem. Om du väljer att inte registrera dig för våra Tjänster kan du som ”Besökare” använda några av våra funktioner.

Tjänster

Detta Kontrakt gäller Arbetssökande.nu, Arbetssökande.nu appar, och andra relaterade webbplatser, appar, kommunikationer samt andra tjänster som uppger att de erbjuds under omfattning av detta Kontrakt. Detta inkluderar insamling av data till dessa Tjänster som sker utanför webbplatsen.

Arbetssökande.nu

Du ingår detta kontrakt med Arbetssökande.nu (omnämns också som ”vi” och ”oss”).

Som Besökare på eller Medlem av våra Tjänster omfattas insamlingen, användningen och spridningen av dina personuppgifter av denna Integritetspolicy (som inbegriper vår Cookiepolicy och andra dokument som nämns i denna Integritetspolicy) samt uppdateringar.

Ändringar

Vi kan ändra detta Kontrakt, vår integritetspolicy och vår cookiepolicy. Eventuella ändringar meddelas vanligtvis via våra Tjänster, eller på andra sätt, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna innan de börjar gälla, men vi kan göra korrigeringar och förändra våra avtal utan vidare information. Ändringarna kommer dock aldrig vara retroaktiva. Om du motsätter dig någon ändring kan du avsluta ditt konto. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa villkor betyder att du godkänner de ändrade villkoren från och med det datum de börjar gälla.

Skyldigheter

Krav för användande

Tjänsten är inte avsedd att användas av någon under 16 år.

För att använda Tjänsterna behöver du uppfylla följande krav:

 1. Vara minst 16 år gammal (om inte lagen eller lokala avvikelser sker, då ska dessa följas);
 2. Bara ha 1 konto på Arbetssökande.nu, som registreras och står i ditt riktiga namn (användarnamnet är dock valfritt);
 3. Att du anger korrekta uppgifter som t.ex. mobilnummer, e-post, meriter på ditt CV, jobberbjudanden i jobbannonser osv;
 4. Att du inte redan har blockerats av oss från att använda Tjänsterna. Att skapa ett konto med falsk information bryter mot våra villkor. Detta inbegriper också konton som registreras å andras vägnar eller åt personer som är under 16 år.

Kontoägare

Medlemmar är kontoägare. Du samtycker till och förväntas använda ett starkt lösenord för kontot som du förvarar på en säker plats och att du följer de lagar och regler som gäller i Sverige. Du ansvarar för allt som sker via ditt konto om du inte stänger det eller rapporterar missbruk.

Arbetssökande/kandidatkonton ägs av dig som person. Arbetsgivarkonton ägs av företaget/organisationen som kontot avser att representera. Om Tjänsterna köptes av en annan part för ditt bruk (t.ex. en jobbannons som köpts av din arbetsgivare), har parten som betalade för en sådan Tjänst rätt att kontrollera åtkomsten till och skaffa rapporter över din användning av en sådan betald Tjänst. För att skapa ett arbetsgivarkonto krävs att arbetsgivaren/företaget/organisationen etc godkänner och står bakom användandet, men det är upp till varje användare och företag/organisation att säkerställa att detta sköts korrekt. Vid oegentligheter kontakta omedelbart foretagskontakt@arbetssokande.nu

Meddelanden

Du godkänner att vi skickar aviseringar och meddelanden till dig via Tjänsten, eller till kontaktinformationen som du tillhandahållit oss (t.ex. e-postadress, telefonnummer eller fysisk adress). Du samtycker till att hålla din kontaktinformation uppdaterad och korrekt och även den registrerade informationen du anger i annonser och/eller CV.

Delning

Våra tjänster gör det möjligt att skicka meddelanden och dela information på många sätt, såsom din/dina CV, forumet, jobbannonser, länkar till nyhetsartiklar,  och meddelanden. Information och innehåll som du delar eller lägger upp kan ses av andra Medlemmar, ibland även Besökare eller andra personer (även utanför våra Tjänster). I de fall vi erbjuder möjligheten att göra egna inställningar kommer vi att respektera dina inställningar beträffande synligheten av innehåll eller information (t.ex. om du registrerat ett Dolt CV eller vad som skrivs i forumet osv.). Vi offentliggör inte och meddelar inte någon om dina jobbsökningsaktiviteter. Om du söker ett jobb via vår Tjänst eller väljer att tillkännage att du är intresserad av ett jobb, informerar vi endast arbetsgivaren om detta.

Vi kan dela och/eller delar synliga CVn och jobbannonser i våra sociala medier (t.ex. våra Facebookgrupper eller LinkedIN sida). Detta sker per automatik för att öka din exponering och möjliggöra bättre hjälp för att du ska hitta jobb eller hitta kandidater som söker era tjänster.

Vi är inte skyldiga att publicera någon information eller något material på vår Tjänst och vi kan ta bort information och material med eller utan förvarning.

Betalning

Om du köper någon av våra avgiftsbelagda Tjänster samtycker du till att betala tillämplig avgift och tillämpliga skatter samt godkänner de köpvillkor som gäller för de avgiftsbelagda Tjänsterna. Obetalda avgifter leder till påminnelseavgifter och att de avgiftsbelagda Tjänsterna avslutas om dessa inte betalas.

Övrigt du godkänner gällande betalning:

 1. Det kan tillkomma växlingsavgifter för dina köp och priserna kan variera beroende på valuta osv.
 2. Våra köpvillkor
 3. Vi kan beräkna betalbara skatter utifrån den faktureringsinformation som du tillhandahåller vid köptillfället.

Klicka här för att se din köphistorik.

Rättigheter och begränsningar

Licens

Mellan dig som arbetsgivare och Oss äger du det innehåll och den information du skickar in eller lägger upp på Tjänsterna, och du ger endast Oss och våra samarbetspartners följande icke-exklusiva licens:

En internationell, överföringsbar och underlicenserbar rättighet att använda, kopiera, modifiera, distribuera, publicera och behandla information och material som du tillhandahåller via våra Tjänster och andras tjänster utan något ytterligare medgivande från dig eller tillkännagivande och/eller ersättning till dig eller andra. Dessa rättigheter är begränsade på följande sätt:

 1. om du tar bort ditt konto eller material/information.
 2. Även om vi kan redigera och göra formatändringar i ditt material (såsom översätta eller transkribera det, ändra storlek, layout eller filtyp eller ta bort metadata) eller ta bort ditt material helt, kommer vi inte att ändra meningen i ditt uttalande.

Du och Arbetssökande.nu är eniga om att vi har åtkomst till samt kan lagra, behandla och använda information och personuppgifter som du tillhandahåller oss i enlighet med villkoren i Integritetspolicy och dina val.

Genom att skicka in förslag eller annan feedback till Oss som rör våra Tjänster samtycker du till att Vi kan använda och dela sådan feedback (men är inte tvungen att göra det) i vilket syfte som helst utan ersättning till dig.

Du samtycker till att endast tillhandahålla innehåll eller information som inte bryter mot lagen eller någons rättigheter (inkl. immateriella rättigheter). Du samtycker till att bara uppge sanningsenlig information i din profil. Vi kan, om lagen kräver det, bli tvungen att ta bort viss information eller visst material i vissa länder.

Licens för arbetssökande

När Du registrerar dig på arbetssökande.nu, kommer du ombes att skapa ett konto och lämna oss viss information inklusive bland annat en giltig e-postadress.

De uppgifter du anger på din Profil måste vara exakt och beskriva Dig som viss person.

Du är införstådd med och accepterar att Du är fullt ut ansvarig för formuläret, innehållet och riktigheten i den eller de CV eller det material som Du skapar, laddar upp eller delar på arbetssökande.nu och tillhörande appar och program.

Vi förbehåller oss rätten att erbjuda tredje parts tjänster och produkter till Dig baserat på de preferenser Du uppgivit vid Din registrering och vid tillfällen därefter eller om Du har medgivit att motta sådana erbjudande från oss.

Du är införstådd med och godkänner att Du inte har några äganderättigheter till Ditt konto och att om Du avslutar Ditt arbetssökande-konto eller att vi avslutar ditt konto kommer all Din kontoinformation från arbetssökande.nu, inklusive CV, Profiler, följebrev, sparade jobb och frågeformulär att raderas från våra databaser och kommer att tas bort från vår webbplats. Information kan fortsätta vara tillgänglig under en viss tidsperiod beroende på förseningar i genomförande av sådana raderingar. Dessutom kan tredje parter ha sparat kopior av Din information.

Vi förbehåller oss rätten att radera Ditt konto och all Din information efter en längre tids inaktivitet.

Åtkomst

Vi kan ändra, stänga av eller avsluta våra Tjänster. Vi kan även fastställa nya priser framåtriktat med rimligt varsel i den utsträckning som det tillåts av lagen.

Vi kan inte lova att lagra eller fortsätta visa information och material som du lagt upp. Arbetssökande.nu är ingen lagringstjänst. Du samtycker till att vi inte har några skyldigheter att lagra, underhålla eller tillhandahålla en kopia på något material eller någon information som du eller andra tillhandahåller, förutom i den mån det krävs av tillämplig lag och i enlighet med vår integritetspolicy.

Material/information

När du använder Tjänsterna kan du stöta på material eller information som är felaktig, ofullständig, fördröjd, vilseledande, olaglig, stötande eller på annat sätt skadlig. I allmänhet granskar inte Vi material som tillhandahålls av våra medlemmar eller andra. Du accepterar att vi inte är ansvariga för andras (inkl. andra Medlemmars) innehåll eller information. Vi kan inte alltid förhindra överträdelser mot detta i våra Tjänster, och du accepterar att vi inte är ansvariga för några överträdelser.

Begränsningar

Vi förbehåller oss rätten att begränsa din användning av Tjänsterna, inklusive ditt antal kontakter och dina möjligheter att kontakta andra medlemmar. Vi förbehåller oss rätten att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot detta kontrakt eller lagen eller missbrukar Tjänsterna.

Upphovsrätt

Vi förbehåller oss alla immateriella rättigheter i Tjänsterna. Varumärken och logotyper som används tillsammans med Tjänsterna är varumärken som tillhör respektive ägare. Arbetssökande.nu logotypen och andra varumärken, tjänstemärken och illustrationer kopplade till arbetssökande.nu samt logotyper som används i våra Tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Oss.

Behandling av info

Vi använder informationen och uppgifterna som du tillhandahåller oss och som vi har om Medlemmar för att ge förslag på jobb, kontakter, innehåll och funktioner som kan vara till nytta för dig. Exempelvis använder vi uppgifter och information om dig för att ge dig jobbrekommendationer och för att tipsa arbetsgivare/rekryterare om dig. Genom att vara sanningsenlig i din profil och hålla den uppdaterad hjälper du oss att göra dessa rekommendationer korrekta och relevanta. För arbetsgivare gäller att vi försöker få relevanta arbetssökande att komma i kontakt med dig och era lediga tjänster.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Garantier

Vi ger inga garantier för att tjänsterna fungerar utan avbrott eller fel. Alla tjänster samt material och information tillhandahålls i befintligt tillstånd och tillgänglighet. Vi friskriver oss i den mån det är möjligt under gällande lagar från alla garantier både lagstadgade och underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för äganderätt, datariktighet, upphovsrättsskydd, säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt syfte.

Ansvarsfrihet

I den mån det är lagligt möjligt friskriver vi oss allt ansvar för förlorade vinster eller affärsmöjligheter, skadat rykte, förlorad data eller relaterade, indirekta eller straffmässiga skadestånd.

Uppsägning och avbrott

Både du och Vi kan avsluta detta Kontrakt när som helst genom att meddela den andra. I samband med ett avslut har du inte längre rätt att gå in på eller använda Tjänsterna. Följande fortsätter gälla trots avslut:

 • Våra rättigheter att använda och avslöja din feedback;
 • Medlemmars och/eller Besökares rättigheter till fortsatt vidaredelning av innehåll och information som du delat via Tjänsterna;
 • Allt som ägts av endera parten före avslut behålles i dennas ägo efter avslut.

Avsluta kontot och avbryta avtalet klicka här

Vilken lag och konfliktlösning gäller?

Denna del är verkligen inget vi hoppas ska bli aktuell men vi klargör det ändå. Vid problem eller meningsskillnader som inte kan lösas mellan dig och oss och som kräver en rättslig tvist så utgår vi från svensk lagstiftning och hanterar ärendena via svensk domstol.

Du som användare måste följa svensk lag och hålls ensamt ansvarig att detta efterföljs när du använder våra tjänster och vår hemsida.

Allmänna villkor

Om en domstol med bestämmanderätt över detta Kontrakt anser att något stycke av det är oupprätthållbart, samtycker du och vi till att domstolen ändrar villkoren så att stycket blir upprätthållbart samtidigt som syftet bibehålls. Om domstolen inte lyckas med detta, samtycker du och vi till att be domstolen ta bort det oupprätthållbara stycket och samtidigt upprätthålla resten av detta Kontrakt.

Detta Kontrakt (inklusive ytterligare villkor som kan tillhandahållas av oss när du börjar använda en funktion på Tjänsterna) är det enda avtalet mellan oss som rör Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal gällande Tjänsterna.

Om vi inte handlar för att hävda ett brott mot detta Kontrakt, betyder det inte att Vi avsäger oss våra rättigheter att upprätthålla detta Kontrakt. Du får inte tilldela eller överföra detta Kontrakt (eller ditt medlemskap eller användning av Tjänsterna) till någon utan vårt godkännande. Men du samtycker till att Vi tilldelar våra samarbetspartners detta Kontrakt eller en part som köper Kontraktet utan ditt godkännande. Det finns ingen tredjepartsförmånstagare i detta Kontrakt.

Dina åtaganden i användandet

Du samtycker till att:

 1. Följa alla gällande lagar, inklusive men inte begränsat till sekretesslagar, immateriella rättigheter, antispamlagar, exportlagar, skattelagar och regleringskrav;
 2. Tillhandahålla riktig information och hålla den uppdaterad;
 3. Använda ditt riktiga namn i din profil; och
 4. Använd våra tjänster på ett professionellt sätt.

Du samtycker till att inte:

 1. Skapa en falsk identitet på arbetssökande.nu, förvränga informationen om dig själv, skapa en medlemsprofil åt någon annan än dig själv (en riktig person) eller använda eller försöka använda någon annans konto;
 2. Utveckla, stödja eller använda programvara, enheter, skript, robotar eller andra medel eller metoder (såsom crawla samt använda plugin, tillägg eller andra tekniker) för att skrapa Tjänsterna eller på annat sätt kopiera profiler och data från Tjänsterna;
 3. Upphäva säkerhetsfunktioner eller kringgå eventuella åtkomst- eller användningsbegränsningar i Tjänsterna (såsom versaler i nyckelordssökningar eller profilbesök);
 4. Kopiera, använda eller sprida information som hämtats från Tjänsterna, antingen direkt eller via tredje parter (såsom sökmotorer), utan tillstånd från Oss;
 5. Avslöja information som du inte har tillåtelse att avslöja (såsom konfidentiell information om andra (inklusive din arbetsgivare));
 6. Bryta mot andras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken, yrkeshemligheter eller andra äganderättigheter. Du får t.ex. inte kopiera eller sprida (förutom via tillgängliga delningsfunktioner) någon annans inlägg eller annat innehåll utan personens tillåtelse;
 7. Bryta mot Våra immateriella rättigheter eller andra rättigheter;
 8. Lägga upp material som innehåller programvaruvirus, maskar eller annan skadlig kod;
 9. Bakåtkompilera, inkompilera, ta isär, dechiffrera eller på annat sätt försöka hämta källkoden för Tjänsterna eller någon relaterad teknologi som inte är öppen källkod;
 10. Antyda eller påstå att du är ansluten till eller har stöd av Arbetssökande.nu utan vårt uttryckliga godkännande;
 11. Göra ekonomisk vinst på Tjänsterna eller dess data eller åtkomst till Tjänsterna utan vårt godkännande;
 12. Djuplänka till våra Tjänster i något annat syfte än att marknadsföra din profil eller en Grupp på våra Tjänster utan Vårt tillstånd;
 13. Använda robotar eller andra automatiserade metoder för att tillgå Tjänsterna, lägga till eller ladda ner kontakter och skicka eller omdirigera meddelanden;
 14. Övervaka Tjänsternas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet i konkurrerande syfte;
 15. Skapa ytbeläggning eller på annat sätt modifiera våra Tjänster eller deras utseende (t.ex. genom att lägga in element i Tjänsterna eller ta bort, täcka för eller skymma en annons på Tjänsterna);
 16. Störa prestandan, eller belägga orimlig belastning, på Tjänsterna (t.ex. skräppost, nekande av tjänst-attack, virus, insamlingsalgoritmer).

Upphovsrättspolicy

Arbetssökande.nu upprätthåller andras immateriella rättigheter och strävar efter att erbjuda en plattform som inte innehåller något som strider mot dessa rättigheter. Våra användarvillkor kräver att information som läggs upp av användare är riktig, lagenlig och inte strider mot tredje parters rättigheter. För att detta ska efterlevas arbetar vi aktivt för att allt som finns på vår plattform följer detta.

Vi vidtar nödvändiga åtgärder vid överträdelser mot någons upphovsrättspolicy. Vi försöker främst kontakta användaren som bryter mot detta för att lösa det, men behövs det kan vi med omedelbar verkan ta bort informationen eller materialet som bryter mot upphovsrätten utan att först fråga användaren. I de fall där det behövs kan vi även stänga av användaren och ta bort konton.

Anmäla brott mot upphovsrätt:

Om du upplever att din upphovsrätt har överträtts tar vi skriftligen emot en anmälan till e-postadressen kontakt@arbetssokande.nu. Var främst tydlig med vad som bryter mot upphovsrätten och var det finns på vår hemsida.

Ansvarig hos oss

Vi frågor eller hantering gällande vårt användaravtal kan du vända dig till:

Oskar Hanborg
oskar.hanborg@arbetssokande.nu

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.

Varukorgen

Varukorg