BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.10.2//EN TZID:Europe/Stockholm X-WR-TIMEZONE:Europe/Stockholm BEGIN:VEVENT UID:18@arbetssokande.nu DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20231123T100000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20231125T160000 DTSTAMP:20231118T214616Z URL:https://www.arbetssokande.nu/jobbmassa/kunskap-framtid/ SUMMARY:Kunskap & Framtid DESCRIPTION:Kunskap &\; Framtid är Västsveriges största jobb- och utb ildningsmässa och lockar årligen tusentals gymnasieungdomar\, studenter\ , föräldrar och lärare till Svenska Mässan. Här finns svar på allt s om rör studier\, jobb\, arbetsmarknad\, studieekonomi\, utlandsstudier oc h karriärplanering.\n\nPå Kunskap &\; Framtid får du tips\, råd och kontakter inför framtida val av utbildning och karriär oavsett om du ä r studiemotiverad eller skoltrött\, målmedveten eller vilsen\, hemkär e ller äventyrslysten. Här träffar du universitet och högskolor från he la landet\, YH-utbildningar\, arbetsgivare och organisationer\, förmedlar e av utlandsstudier och internationella universitet.\n\nSyftet med mässan är att inspirera\, vägleda och väcka nyfikenhet hos dig som besökare. Ett besök på Kunskap &\; Framtid kan få dig att tänka i helt nya b anor. Kanske upptäcker du yrken eller utbildningar som du inte visste fan ns.\n\nMer info: https://kunskapframtid.se/ ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.arbetssokande.nu/wp-content/uploads/ 2023/11/kf-hero2.jpg CATEGORIES:Utbildningsmässa LOCATION:Svenska mässan\, Mässans Gata\, Göteborg\, Västra götaland\, 412 94\, Sverige GEO:57.697281;11.990152 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Mässans Gata\, Göteborg\, Västra götaland\, 412 94\, Sverige;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Svenska m ässan:geo:57.697281,11.990152 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm X-LIC-LOCATION:Europe/Stockholm BEGIN:STANDARD DTSTART:20231029T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR