BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.10.2//EN TZID:Europe/Stockholm X-WR-TIMEZONE:Europe/Stockholm BEGIN:VEVENT UID:20@arbetssokande.nu DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20240214T093000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20240214T150000 DTSTAMP:20231118T223226Z URL:https://www.arbetssokande.nu/jobbmassa/hotspot-2024/ SUMMARY:HOTSPOT 2024 DESCRIPTION:Hotspot har två syften. Det första innebär att studenter vid Karlstads universitet ska erbjudas att delta i ett verkligt projekt likt arbetslivet men också öppna upp möjligheter för studenter på Karlstad universitet och utställare att samverka och att nätverka med varandra. Vi ser det som en fantastisk möjlighet att knyta kontakter för kommande arbetsliv att kunna erbjuda studenterna denna möjligheten. Hotspot är en brygga mellan studierna och arbetslivet. ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.arbetssokande.nu/wp-content/uploads/ 2023/11/IMG_0342-scaled-1.jpg CATEGORIES:Jobbmässa LOCATION:Karlstad Universtitet\, Universitetsgatan 2\, Karlstad\, Sverige GEO:59.406479;13.580814 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS= Universitetsgatan 2\, Karl stad\, Sverige;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Karlstad Universtitet:geo:59.406 479,13.580814 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm X-LIC-LOCATION:Europe/Stockholm BEGIN:STANDARD DTSTART:20231029T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR